Aktualności czyli co nowego słychać

Pngtree—family-watching-tv-stay-at_5345177.png

Zmiany w konsumpcji treści

Rzeczywistość pandemiczna wpłynęła znacząco na to, w jaki sposób konsumowane są treści w mediach społecznościowych i mediach tradycyjnych. Zmiana stylu życia, zmiana nawyków – to wszystko spowodowały czasy, w których obecny jest COVID-19. Jak dokładnie zmieniło się konsumowanie treści w różnych grupach wiekowych? Takie wnioski są dostępne w raporcie Global Web Index. Oto ich krótka analiza.

Co zmieniło się w pokoleniu Z?

Pokolenie Z, czyli najmłodsze roczniki, to osoby, które w większości urodziły się już w czasach, gdy Internet był szeroko dostępny. U nich najbardziej króluje content video, który stanowi ponad 50% konsumowanych przez nich treści. To zarówno video online, jak i telewizja internetowa i streaming, choć te drugie są mniej popularne. Popularnymi mediami w tej grupie są także gry video. Najmniej interesujące dla młodego pokolenia są podcasty oraz prasa fizyczna.

Jakie treści konsumują millenialsi?

Millenialsi, czyli pokolenie Y różni się pod względem konsumowania treści od swoich młodszych kolegów. Na pierwszym miejscu nadal znajduje się video online, a także telewizja online i streaming, ale dalsze pozycje wyglądają inaczej. Ponad 30% millenialsów chętnie przyswaja treści muzyczne oraz prasę online.

Co u starszych pokoleń?

Starsze pokolenia, a więc pokolenie X i następnie baby boomers różni się od pokolenia Y i Z nie tylko pod względem wieku. Zupełnie inaczej przyswajają treści i inne formaty są dla nich interesujące. Ponad 40% przedstawicieli pokolenia X konsumuje głównie treści telewizyjne, a niespełna 40% dodaje do tego radio, streaming i telewizję online. Treści video znajdują się dopiero na 3 miejscu.

Natomiast pokolenie baby boomers szczególnie otwarte jest na treści telewizyjne. Inne odpowiedzi nie zyskały dużej przewagi procentowej. Tylko 4% przedstawicieli tego pokolenia jest zainteresowanych podcastami.

Oceń tą stronę