Aktualności czyli co nowego słychać

Pngtree—poland-icon-circle_5144311.png

Polskie firmy w Internecie – coraz silniejsze

Jak wynika z raportu „State of Small Business” opublikowanego przez Facebook, małe i średnie polskie firmy radzą sobie obecnie często lepiej niż ich zagraniczne odpowiedniki. Sektor MŚP coraz chętniej korzysta z narzędzi cyfrowych i ma zamiar utrzymać ten stan również po zakończeniu pandemii.

Polskie firmy silniejsze niż zagraniczne?

Nie ulega wątpliwości, że trwająca wciąż pandemia silnie odbiła się na niemal wszystkich podmiotach gospodarczych. Zyskali nieliczni, wiele firm odnotowało spore straty. Co ciekawe, polskie firmy radzą sobie lepiej niż wiele podmiotów zagranicznych. W realizowanym w lipcu oraz sierpniu 2021 roku badaniu aż 92% ankietowanych przyznało, że nadal prowadzi swój biznes mimo trwającej pandemii. To o 10 punktów procentowych więcej niż wynosi średnia światowa. Ważną informacją jest też mniejsza redukcja zatrudnienia związana z pandemią niż w zagranicznych firmach.

Niepewność dotycząca przyszłości

Mimo pozytywnych wskaźników w porównaniu do średnich światowych, u polskich przedsiębiorców widoczna jest niepewność związana z przyszłością. To przekłada się na problemy z płynnością finansową pomimo zwiększenia obrotów w ostatnich miesiącach (aż u 29% przedsiębiorców z Polski). Ponad 40% właścicieli firm biorących udział w badaniu przyznaje, że ma obawy co do popytu na oferowane przez siebie usługi i towary. Jeśli chodzi o pewność co do przetrwania swojej firmy przez kolejne 12 miesięcy, w Polsce średnia również jest wyższa niż na świecie. Wynosi 52%, podczas gdy średnia światowa to 48%.

Narzędzia cyfrowe coraz istotniejsze

Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost znaczenia narzędzi cyfrowych w małych i średnich firmach. Prawie 90% polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP przyznaje, że stosuje digitalowe rozwiązania do sprzedaży, reklamy oraz kontaktu z klientami. Co istotne, większość z nich deklaruje, że po zakończeniu pandemii ma zamiar nadal korzystać z tych rozwiązań widząc w digitalowych metodach korzyści dla swojego przedsiębiorstwa.

Oceń tą stronę
Related Posts